Megalakult a Vukk

2020 őszén megalakult az Egyesület a Magyar Kultúráért Karintiában, német hivatalos nevén: Verein für die Ungarische Kultur in Kärnten, rövidítve: VUKK. Az egyesület Alapító Okirata itt olvasható. Az egyesület célja, hogy segítse a Karintiában élő magyar családokat. Elsődleges feladatunknak a magyar anyanyelvi oktatás megszervezését tartjuk. De emellett szeretnénk további programokkal, információkkal segíteni az itt élő magyarokat.